ELI1 251 FAIREST OF ALL THE EARTH
Versi Version 1
1
Uw Ẹnutọ ki t’uma le
Abo-Wẹ duu añwulọ Wẹ
Ukefu ỌJỌ def uwẹ,
Uwẹ, Ẹnutọ Kalfari
Ẹnẹ kalfari lẹ
Lam umi ẹdọ gbẹ
I lekwu koji mi;
Mẹ gw’Ẹnẹ Kalfari
2
Jisọs, Wẹ ku ma kam oli,
F’ago ẹrikoko lẹ m̃ọ
Iwọ-wa duu Ẹ la mugba.
Uwẹ ẹnọbata kalfari
3
Uw ad im̃i ñw ẹnadure;
Uw at ẹnamu nọ tanẹ;
Ẹbiẹ-Wẹ cha ki r’ọmẹ mi.
Ẹnejumomi Kalfari
4
Uw any mi ẹdọ ilẹi
Jisọs na ali eju Wẹ chuu
Ujẹnyu duu la ch’ukpẹ-Wẹ
Uw Ẹnawuwu Kalfari
5
A ajọ kp’Uwẹ efojale;
A am ufẹdọ-Wẹ ny’anẹ kpa;
A adab Uwẹ ogbegbelẹ
Uw ẹnojima Kalfari

OK