ELI2 101 ZACHEUS WAS A VERY LITTLE MAN
Versi Version 1
1
Zakiọs ch’ẹnẹ ki ch’ọdi
I la ch’ọdi gbalii,
I tẹgwu ny’oj oli sikamọ
Todu k’I f’eju-wñ d’ONDU
2
Tak ẹgba k’ONDU lale ọmọ
I ch’eju-wñ ny’atẹ goo
Kakini, Zakiọs kwo tanẹ piopio
Unyi-wẹ Omi aru-i

OK