ELI2 109 ELI OJANE NAIJERIA
Versi Version 1
1
A jẹnyu wẹ, Naijeria,
Ojanẹ-wa ki nyọ.
Dagba k’ichi-wa ch’ojoji,
Amọmaye a che;
Awa ch’abo Naijeria
A n’ọda ọla-wa
2
Agaliga-wa dago,
Ki d’ọkpakpa ñẹña
Amonẹ duu ki n’abum ọ,
A f’ei lor ile;
K’a d’agaliga-wa ki fẹ,
Ñw amọma-wa k’a abi
3
ỌJỌ, Uwẹ ki ny’ẹwñ duu,
gbọ ebi-wa k’a bi,
Tẹko wa k’a ach abojanẹ
Ki ma t’onẹ m’anẹ n,
Uwẹ ki d’ẹnyọ kp’urẹdọ
Ñw abo Naijeria du

OK