ELI2 99 I ‘M FEEDING ON THE LIVING BREAD
Versi Version 1
1
Ujẹwñ k’u jẹ, ch’ujẹwñ im̃i;
Omi k’u m̃ọ, owñ ch’omi lẹ
Ki Jisọs kak ẹnẹ duu ki am̃ọ
Olugbẹ akp ọọ gbegbelẹ gẹ n
Olugbẹ akpa wa gẹ n
Olugbẹ akpa mẹ gẹ n
Todu Jisọs kak ẹnẹ duu ki am̃ọ
Olugbẹ akp oo gbegbelẹ gẹ n

OK