KPJ 124 KULA SESTU NDHEREK GUSTI
Versi Version 1
1
Kula sestu ndherek Gusti kang jumeneng Panutan.
Tetep setya dugeng janji, tan wigih karibedan.
Dhuh nyawaku, ja kwatir; Gusti tan ewah gingsir.
Tut wuria salaminya ing satindake Gusti.
2
Kula sèstu ndhèrèk Gusti martosken Injil suci.
Datan ajrih ing sangsara, wit Gusti nganthi kula.
3
Kula sèstu ndhèrèk Gusti mbabarken sih piwlasnya
mring sagung titah ing bumi, dimèn samya raharja.
4
Kula sèstu ndhèrèk Gusti ngèstokken dhawuh edi;
sok sintena kang nyatroni, kula ngudi nresnani

Share

OK