KPJ 126 NADYAN KULA NANDHANG SANGSARA
Versi Version 1
1
Nadyan kula nandhang sangsara
Gusti maringi kekiyatan.
Sanadyan katempuh prahara,
kula wus tamtu saged tahan
Salib kula datan nglangkungi
panandhang pisakiting Gusti
Yeku pratandha nira,
Gusti pananggel kula
langgeng ing salaminya
2
Salir erining gesang kula
tan timbang makuthaning Gusti.
Kasangsaran miwah panyiya
datan mantra badhé nyamèni.
3
Ngemban dhawuh sèstu kabegjan.
Anampi berkah katentreman
datan wonten kang saged ngrebat,
lestantun tumekêng akérat.

OK