KPJ 184 SUKUR AKANTHI TULUS
Versi Version 1
1
Sukur akanthi tulus. Sukur Kang Mahasuci.
Sukur rahmat kang agung, Panebus kita.
Sukur akanthi tulus. Sukur Kang Mahasuci.
Sukur rahmat kang agung, Panebus kita.
Mangkya kang ringkih dadya rosa;
kang miskin dadya sugih.
Sihé Gusti dadya nyata, yekti.
Mangkya kang ringkih dadya rosa;
kang miskin dadya sugih.
Sihé Gusti dadya nyata yekti. Sukur!

OK