KPJ 212 AKU MBOK CARITANANA
Versi Version 1
1
Aku mbok caritanana bab Yesus Sang Pamarta;
pepadhanging wong sabumi, Putreng Allah Masuci.
Ya jatining kauripan, langgeng tan winatesan.
Margane tumekeng swarga, Imam Agung sampurna.
Juru Pangon kang utama, wah pangruwatmanungsa.
2
Aku mbok caritanana bab Yesus Sang Pamarta;
yeku Sang Kristus Masuci, Gustining para gusti,
Ratuning salir pra ratu, ya Sang Guru satuhu.
Sabdeng Allah kang manjalma, wah putraning Manungsa.
Jumeneng cempening Allah, Abdining Sang Yehuwah.
3
Aku mbok caritanana bab Yesus Sang Pamarta;
Panutaning wong percaya, Ratu Adil sanyata.
Sang Alfa lan Omega, pangreh jagad lan swarga.
Mustakaning pasamuwan, kang paring kauripan.
Hakim ing dina wekasan, kang ngasta pangadilan.

OK