KPJ 355 WONTEN PUNDI DUNUNGING GESANG
Versi Version 1
1
Wonten pundi dununging gesang ingkang mengku katentreman?
wonten pundi Sang Jinebadan ingkang nuntun mring kaswargan?
Kang kapireng swaraning puji ngumandhang aneng pamujan,
mung Sang Kristus yeku sumbering katentreman wah kaswargan.
2
Dhateng pundi puruging tiyang
ingkang kawratan ing dosa,
tyang prihatos wah tyang kesrakat
tinampen klayan legawa?
3
Dhateng pundi tangis linipur
amrih manggih kaayeman?
Ing pundi korining pitobat,
dimen manggiha kaswargan?

OK