KPJ 397 WUS DUGENG WANCINYA
Versi Version 1
1
Wus dugeng wancinya kita nilar warsa lami
gya napaki panjangnya warsa enggal puniki;
nadyan tan saged an dugi begja lan bilai,
ning krana sihing Gusti, kita samya basuki
2
Saben mangsa tinata manut ing lampahira
wonten pepanggihan ugi wonten pepisahan,
nging kang wigati tansah nyawijia mring Gusti
amrih kita sadaya sami gesang basuki.
3
Silih andongakna, mrih raharja salampahnya,
mantep ing pracaya, wah sembada gesangira.
Sumendhe mring Gusti, miwah asih mring sesami,
Yeku jatidhirining putra - putraning Gusti.

OK