KPJ 418 SÈSTU RAHARJANIRA
Versi Version 1
1
Sèstu raharja nira tyang setya mring Gusti,
tansah olah katresnan lir tresna wiwitan.
Mung tyang tuhu sembada sinungan makutha,
gesang langgeng ing swarga nunggil lan Gustinya.
2
Sèstu raharjanira tyang tansah jumaga,
wah kukuh ing pracaya, unggul klawan godha.
Setya tulus ngabekti mring Sang Kristus Gusti,
sinungan kasugihan: kamulyan kaswargan.
3
Sèstu raharjanira tyang kang ngantya Gusti;
sabar nyanggi sangsara, krana mursid yekti.
Sinung dhampar kluhuran, nunggil Kristus Gusti;
tansah ngnunggung Pangéran, wah gesangnya suci.

OK