KPJ 434 GUSTI MUGI SAMPUN NGANTOS NILAR
Versi Version 1
1
Gusti mugi sampung ngantos,
nilar kawula;
kula tansah ngraosaken
berkah Paduka.
Gusti, mugi nuntun kawula;
kula tansah ngraosaken berkah Paduka
2
Gusti, mugi myarsakaken
pasambat kula;
awit kawula punika
putra Paduka
3
Nggèn kula darbé panyuwun,
mug sih Paduka
ingkang dados paugeran
miwah landhesan
4
Gusti mugi amirsani
tyas kula trenyuh;
Paduka ingkan ngiyatken,
sageda teguh
5
Gusti tuking kabingahan,
mugi nglipura
manah kula kamomotan
papa - cintaka"
6
Anèng donya wah neng swarga,
kula tan darbya
andel-andel lan pikekah,
namung Paduka

Share

OK