KPJ 444 MARGI SIH PADUKA
Versi Version 1
1
Margi sih Paduka, dhuh Gusti Pamarta,
tiyang dosa kaluwaran saking paukuman.
Iba adinira, utusan Paduka,
kang ngundhangken wartos bingah,
sih rahmate Allah.
2
Margi Roh Paduka, dhuh Gusti Pamarta,
kathaha tyang kang nampeni pawartos basuki
3
Wit pangreh Paduka, dhuh Gusti Pamarta,
tyang kang pitados mring Gusti sageda nyawiji

OK