Ayub 12:13 (Terjemahan Baru)

Tetapi pada Allahlah hikmat dan kekuatan,

Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian.

Tweet