Ayub 5:17-18 (Terjemahan Baru)

Sesungguhnya, berbahagialah manusia yang ditegur Allah;

sebab itu janganlah engkau menolak didikan Yang Mahakuasa.

Karena Dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat;

Dia yang memukuli, tetapi yang tangan-Nya menyembuhkan pula.

Tweet