Amsal 18:21 (Terjemahan Baru)

Hidup dan mati dikuasai lidah,

siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya.

Tweet