Mazmur 24:1-2 (Terjemahan Baru)

1

Mazmur Daud.

TUHANlah yang empunya bumi serta segala isinya,

dan dunia serta yang diam di dalamnya.
2

Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan

dan menegakkannya di atas sungai-sungai.

Tweet