Yeremia 15:18 (Terjemahan Baru)

Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan,

dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan?

Sungguh, Engkau seperti sungai yang curang bagiku,

air yang tidak dapat dipercayai.

Tweet