BN 215 BERBAHAGIALAH
Na Martua Ninna Jesus (BL No. 88)
1=C 4/4
Versi Version 1
1
Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah-Nya
Dan merekalah yang pasti masuk Surga yang baka
Sungguh senang hatinya, yang mengikuti firman-Nya
2
Berbahagialah mereka yang berduka hatinya
Kar’na duka mendatangkan Sang Penghubur baginya
Berbahagia hatinya, yang telah dihibur-Nya
3
Orang yang lembut hatinya disebut bahagia
Kepadanya dijanjikan memiliki dunia
Berbahagia hatinya, yang menahan murkanya
4
Mereka yang haus dan lapar, rindu akan yang benar
Berbahagia kar’na kamu akan dipuaskan-Nya
Berbahagia hatinya, hidup yang tak tercela
5
Berbahagialah mereka yang pemurah hatinya
Tuhan akan memberikan kemurahan baginya
Berbahagia hatinya, mengasihi sobatnya
6
Bagi yang suci hatinya, yang tak berlumur dosa
S’bab mereka ‘kan melihat Tuhan Allah yang Esa
Berbahagia hatinya, hidup yang tak bercela
7
Berbahagia yang membawa damai dan sejahtera
S’bab mereka disebutkan Anak Allah di Surga
Berbahagia hatinya, Jurudamai yang benar
8
Juga yang dianiaya disebabkan imannya
S’bab mereka yang dipuji dan terima upahnya
Berbahagia hatinya dalam Surga yang baka

OK