BN 526 BETAPA MEGAHNYA
Tongam Ni Huta I (BL No. 411)
1=Bes 6/8
Versi Version 1
1
Betapa megahnya di Surga yang baka
Kota indah gerbangnya pun permata
Oh indahnya
2
Tak boleh mendekat yang jahat hatinya
Pendusta pun yang hidup dalam dosa
ditolakNya
3
Kau Jurus’lamatku, Penebus dosaku
Di Golgota dan bawa ke rumahMu
Kau Tuhanku
4
Terima hambaMu, anakMu yang lemah
Kau perkasa, jauhkan dari dosa
Dan kuasanya
5
TanganMu yang teguh menuntun anakMu
Ke rumahMu, Kau menguduskan aku
Dengan RohMu

OK