BN 610 MULIAKANLAH, MULIAKANLAH
Pasangap Ma (BL No. 610)
1=Es 4/4
Versi Version 1
1
Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah
Tuhan Allah Maha Tinggi
Damai sejaht’ra turun ke bumi
Bagi orang kesukaanNya
Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah
Damai sejaht’ra turun ke bumi
Damai sejaht’ra turun ke bumi
Bagi orang, bagi orang kesukaanNya
Bagi orang kesukaanNya, kesukaanNya
Muliakanlah, muliakanlah Tuhan Allah
Tuhan Allah Maha Tinggi
Damai sejaht’ra turun ke bumi
Bagi orang kesukaanNya
Amin, Amin


OK