BN 650 KASIHNYA MEMPERSATUKAN
Dipasada HolongNa I (BL No. 650)
1=Bes 4/4
Versi Version 1
1
KasihNya mempersatukan yang percaya padaNya
Yang terpanggil dalam satu harapan bagai tubuh Kristus Tuhan
2
Hanya satu pengharapan bagi yang dipanggil Tuhan
Peliharalah kesatuan RohNya dalam damai sejahtera
3
Kar’na satulah tubuhNya demikian dengan RohNya
Peliharalah kesatuan RohNya dalam damai sejahtera
4
Dengan hatimu yang rendah dalam cinta kasih Tuhan
Peliharalah kesatuan RohNya dalam damai sejahtera
5
Dengan hatimu yang lembut di dalam kasih Tuhanmu
Peliharalah kesatuan RohNya dalam damai sejahtera
6
Saling mendoakanlah dalam cinta kasih Tuhan
Peliharalah kesatuan RohNya dalam damai sejahtera
7
Marilah saling percaya dalam cinta kasih Tuhan
Peliharalah kesatuan RohNya dalam damai sejahtera
8
Saling tolong menolonglah dalam cinta kasih Tuhan
Peliharalah kesatuan RohNya dalam damai sejahtera

OK