BN 729 YESUS BERPESAN BERITAKANLAH
Laho Ma Hamu (BL No. 729)
1=F 4/4
Versi Version 1
1
Yesus berpesan beritakan InjilNya
Kabar baik bagi dunia, kabar baik bagi dunia
Beritakanlah Injil KerajaanNya
Bagi seluruh ciptaanNya, bagi seluruh ciptaanNya
Angkasa raya bergemar, air dan sungai tidak tercemar
Sawah dan ladang subur dan tenang
Hutan, pepohonan pun tentram, gemuruh ombak menderu
Lembah dan bukit turut berseru
Tuhanlah raja atas dunia
Alam raya pun bersoraklah. Amin.
2
Mari bergemar, hamba Tuhan bangkitlah
Injil Tuhan beritakanlah, Injil Tuhan beritakanlah
Berdayakanlah semua orang beriman
Di setiap waktu dan tempat dalam perubahan yang cepat
Kabar yang baik inilah bantuan bagi orang yang lemah
Orang tertawan dibebaskanNya
Yang berduka dihiburkanNya, tegakkan keadilanNya
Yang buta pun, celikkan matanya
B’ri kedamaian bagi semua
KebenaranNya pun nyatalah. Amin


OK