BN 787 KITA ‘KAN BERJAYA
Ingkon Monang Hita (BL No. 787)
1=C 2/2
Versi Version 1
1
Kita ‘kan berjaya, kita ‘kan berjaya
Kita pasti ‘kan berjaya
Aku dalam iman, pada Tuhan
Kita ‘kan berjaya
2
Dalam kebenaran, dalam kebenaran
Kita pastilah berjaya
Aku dalam iman, pada Tuhan
Kita ‘kan berjaya
3
Kristus serta kita, Kristus serta kita
Kita pastilah berjaya
Aku dalam iman, pada Tuhan
Kita ‘kan berjaya
4
Kita yang setia, kita yang setia
Kita pastilah berjaya
Aku dalam iman, pada Tuhan
Kita ‘kan berjaya
5
Saling mendoakan, saling mendoakan
Kita pastilah berjaya
Aku dalam iman, pada Tuhan
Kita ‘kan berjaya
6
Bertolong-tolongan, bertolong-tolongan
Kita pastilah berjaya
Aku dalam iman, pada Tuhan
Kita ‘kan berjaya
7
Hidup dalam damai, hidup dalam damai
Mari hidup dalam damai
Aku dalam iman, pada Tuhan
Kita hidup damai

OK