BN 808 S’LAMAT DAN S’LAMATLAH KITA
Horas Ma Hita Sude (BL No. 808)
1=Es 3/4
Versi Version 1
1
S’lamat dan s’lamatlah kita semua
Baik yang di kampung dan di rantau pun
Tuhan kiranya bersama engkau
Hidup bahagia sejah’tra penuh
2
S’lamat dan s’lamatlah kita semua
Baik yang di kampung dan di rantau pun
Tuhan kiranya bersama engkau
Dib’riNya damai sejaht’ra penuh

OK