BN 846 AMIN, AMIN, AMIN, AMIN
Amen, Amen, Amen, Amen (BL No. 846)
1=F 4/4
Versi Version 1
1
Amin, Amin, A – min, Amin

OK