GB 155 KAMU ADALAH GARAM DUNIA
H.A. Pandopo 1973, berdasarkan Matius 5:13-14
H.A. Pandopo 1973
6=G 4/4
Versi Version 1
1
“Kamu adalah garam dunia”,
kata Yesus, Tuhan kita.
“Jika garam itu jadi tawar,
tiada gunanya, tiada gunanya,
tiada gunanya bagi dunia!”
2
“Kamu adalah terang dunia”,
kata Yesus, Tuhan kita.
“Buatlah terangmu bercahaya
bagai pelita, bagai pelita,
bagai pelita untuk dunia.”
3
“Aku adalah terang dunia”,
kata Yesus, Tuhan kita.
“Siapa yang tetap mengikut Aku,
tak salah jalan, tak salah jalan,
tak salah jalan dalam dunia.”

OK