GB 16 'KAU YANG LAYAK
Thou Art Worthy
Pauline Michael Mills (1898-1995), berdasarkan Wahyu 4:11; 5:9-10; bait 2 Tom Smail 1963, terj. Yamuger 1988
Pauline Michael Mills (1898-1995)
1=A 3/4
Versi Version 1
1
'Kau yang layak, 'Kau yang layak, 'Kau yang layak, Tuhan;
layak 'Kau t'rima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh.
Segala sesuatu telah 'Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu;
semuanya ada kar'na karya-Mu 'Kau yang layak, Tuhan
2
Kau yang layak, 'Kau yang layak, Anakdomba Allah;
layak 'Kau t'rima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh.
Engkau jadi kurban demi dunia ini dan kami telah 'Kau tebus
dan kami menjadi imam dan raja di kerajaan-Mu.
OK