GB 173 T’RANG PASKAH BERSERI
This Joyful Eastertide
George Ratcliffe Woodward 1848-1934, terj. H.A. Pandopo 1993
J. Oudeen’s Psalter, Amsterdam 1685
1=F 4/4
Versi Version 1
1
T’rang Paskah berseri,
tersingkir kesedihan:
Sang Raja tersalib,
menang dengan gemilang!
Andaikan Tuhanku tak dibangkitkan lagi,
percuma imanku. Tetapi Ia bangkit,
ya bangkit, ya bangkit, ya bangkit!
2
Harapanku teguh:
kelak ‘ku bangkit pula
di waktu menderu
suara sangkakala.
3
Sang maut menyerah,
tak lagi berkuasa
dan ‘ku bahagia,
selamat kar’na Paskah.

OK