GB 190 HENDAKLAH KAMU PENUH DENGAN ROH
H.A. Pandopo 1998, berdasarkan Efesus 5:18b-21
H.A. Pandopo 1998
6=D 6/8
Versi Version 1
1
Hendaklah kamu penuh dengan roh:
sahut menyahut menyanyikan mazmur,
kidung pujian, lagu rohani,
nyanyi, bersorak sebulat hatimu bagi Tuhan!
2
Senantiasa ucaplah syukur
kepada Allah, Bapamu di surga
atas segala berkat karunia,
ucap syukur dalam nama Tuhanmu, Yesus Kristus!
3
Seraya itu berhati rendah:
rendahkan diri terhadap sesama,
taat mengikut Juruselamat,
takwa mengabdi kepada Tuhan-mu, Yesus Kristus!


OK