GB 198 MAHABESAR
G. Soumokil 2011
G. Soumokil 2011
1=Es 4/4
Versi Version 1
1
Mahabesar, Kau bapa kami,
Kaulah Khalik semesta,
'Kau Allah kami
2
Mahabenar, Yesus, Mesias,
Kaulah terang dunia,
Kau Tuhan kami.
3
MahaKudus, Roh Kebenaran,
Kaulah Pembimbing tetap,
Penolong karni.
4
Maha Besar, Allah Tritunggal,
Kaulah yang kami sembah,
sepanjang masa.

OK