GB 280 MERCUSUAR KASIH BAPA
Brightly Beams Our Father's Mercy/Let the Lower Lights Be Burning
P.P. Bliss (1838-1876), terj. E.L. Pohan Shn 1969
P.P. Bliss (1838-1876)
1=Bes 3/4
Versi Version 1
1
Mercusuar kasih Bapa
memancarkan sinar-Nya.
Namun suluh yang di pantai,
kitalah penjaganya.
Pelihara suluh pantai
walau hanya k'lip kelap,
agar tiada orang hilang
di lautan yang seram.
2
Malam dosa sudah turun,
ombak dahsyat menyerang,
banyaklah pelaut mengharap
sinar suluh yang terang.
3
Peliharalah suluhmu
agar orang yang cemas,
yang mencari pelabuhan
dari mara terlepas.OK