GB 306 KUDENGAR CERITA
Where we'll never grow old
James C. Moore (1888-1962), terj. Tim Kerja Gita Bakti 2012
James C. Moore (1888-1962)
1=D 6/4
Versi Version 1
1
Kudengar cerita tentang sorga permai,
neg'ri indah bagi jiwaku.
Dalam rumah Bapa ada banyak tempat,
dengan Yesus 'ku hidup kekal.
Hidup kekal, hidup kekal,
air mata dan duka lenyap.
Hidup kekal, hidup kekal
di neg'ri indah, sorga kekal.
2
Dalam rumah Bapa kita tinggal tetap,
hati rasa tent'ram, bahagia.
Di sepanjang masa kita puji Tuhan
kar'na anug'rah hidup kekal.
3
Bila usai sudah tugas di dunia,
bagi kita mahkota dib'ri.
Kesusahan lenyap, kidung 'ku menggegap
satu dalam pujian kekal.

OK