GB 313 DALAM RUMAH BAPAKU
In My Father's House Are Many Mansions
Alieene Hanks, terj. K.P. Nugroho (1928-1994) dengan penyesuaian oleh Tim Kerja Gita Bakti 2010
Alieene Hanks
1=C 6/4
Versi Version 1
1
Dalam rumah Bapaku banyak tempatnya,
jangan takut dan gelisah hatimu.
Yesus naik ke neg'ri t'rang, sorga mulia,
menyiapkan bagiku dan bagimu.
Jangan tolak kasih Tuhan yang setia,
agar 'kau pun boleh masuk t'rang ceria.
Dalam rumah Bapaku banyak tempatnya,
dan percaya; pasti 'kau dit'rima-Nya
2
Yesus mati pada salib di Golgota
untuk menebus semua milik-Nya,
nanti pada suatu hari yang mulia
kita pun berkumpul dalam rumah-Nya.
3
Bila 'kau ditinggal oleh sahabatmu,
dalam dunia ini yang penuh sesal.
Pandang Yesus, Jurus'lamat dan Tuhanmu,
hanya Dia, Sahabatmu yang kekal.

OK