GB 341 ALLAH BAPA, TUHAN
Pokja Muger GPIB 2000
Rakyat Minahasa (dengan penyesuaian)
1=D 6/8, 9/8
Versi Version 1
1
Allah Bapa, Tuhan, Allah maha agung.
Kaulah perlindungan, Benteng yang teguh.
Dilintasan waktu, kami Kaunaungi,
dalam kelemahan, kuat Kauberi.
Curahan rahmat dan kasih setia-Mu lanjutkan Tuhan,
bagi orang-orang yang sudah mengenal Engkau.
Keadilan-Mu dan pembaharuan-Mu nyatakan Tuhan,
jadi kesukaan bagi yang tulus hatinya.
Kasih setia-Mu abadi.
2
Allah Bapa, Tuhan, Sumber pengharapan,
Penentu sejarah di masa depan.
Di sepanjang tahun kami Kausertai,
songsong hari baru, bumi yang permai.

OK