GB 389A KAR'NA ENGKAULAH
Matius 6:13b
G. Soumokil 2002
5=A 4/4
Versi Version 1
1
Kar'na Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan
sampai s'lama-lamanya. Amin
OK