GB 389B KAR'NA ENGKAULAH
Matius 6:13b
Abraham Ferdinandus 2011
1=Bes 4/4
Versi Version 1
1
Kar'na Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan
sampai s'lama-lamanya. AminOK