GB 44 MENGALIR DALAM HATIKU
Sweet Peace, the Gift of God's Love
Peter P. Bilhorn (1865-1936), terj. Tim Kerja Gita Bakti 2012
Peter P. Bilhorn (1865-1936)
1=As 6/8
Versi Version 1
1
Mengalir dalam hatiku
ceria dan damai kekal.
'Ku nyanyikan damai besar;
anug'rah kasih Allah.
Damai, damai!
Kasih yang sungguh ajaib,
betapa besar kasih-Nya;
anug'rah kasih Allah.
2
Di salib Yesus Tuhanku,
'ku dapatkan damai penuh
dan itulah dasar teguh;
anug'rah kasih Allah.
3
Ku diberi mahkota-Nya
dan damai dalam jiwaku
berkat-Nya berlimpah penuh
anug'rah kasih Allah.
4
'Ku ingin dekat Tuhanku
dan tinggal tetap dengan-Nya
'ku dapatkan damai kekal;
anug'rah kasih Allah.
OK