GB 59 FIRMAN ALLAH KEKAL
M. Karatem 2012
M. Karatem 2012
1=D 4/4
Versi Version 1
1
Firman Allah kekal; firman Allah tak berubah.
Firman Allah tetap untuk s'lama-lamanya.
OK