GB 82 KITA BERSYUKUR KEPADA TUHAN
Christian I. Tamaela 1997
Christian I. Tamaela 1997
1=Bes 4/4
Versi Version 1
1
Kita bersyukur kepada Tuhan
sambil bawa persembahan kepada-Nya.
Sebab Ia baik, abadi kasih-Nya.
Sebab Ia baik, abadi kasih-Nya.
2
Kita berikan kepada Tuhan,
asal jangan dengan duka dan terpaksa.
3
Kita berbakti kepada Tuhan
dengan hati yang senang memuji Dia.
4
Kita agungkan kuasa Tuhan,
menyanyikan madah syukur kepada-NyaOK