GB 90 BIARKANLAH ANAK-ANAK DATANG
Abraham Ferdinandus 2012
Abraham Ferdinandus 2012
6=A 2/4
Versi Version 1
1
Biarkanlah anak-anak datang pada Yesus
dan janganlah ada orang menghalanginya,
kar'na mereka yang punya kerajaan
yang dib'rikan Bapa kepada anak-anak-Nya
2
Hai orangtua seg'ra serahkanlah anakmu
supaya Allah membasuh, menyucikannya;
sehingga dia bersatu dengan Yesus
dalam kematian dan dalam kebangkitan-Nya

OK