GBL 183 MARI SEBARKAN INJIL
Arnoldus Isaak Apituley 1998
Arnoldus Isaak Apituley 1998
1=D 4/4
Versi Version 1
1
Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia;
mari kabarkan nama Yesus maha mulia.
Besar kasih-Nya bagi ku dan bagi kita semua,
Dia mati bagi umat manusia.
Mari sebarkan hai mari wartakan;
keselamatan oleh Tuhan tiada terperi,
dan teruskan serta beritakan
rahmat ilahi dalam Yesus diberi.
2
Bukalah hatimu, mari terima Dia.
Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya.
Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri;
s’gala puji bagi Tuhan diberi.


OK