GBL 204 KASIH SETIA TUHAN
Samuel Irooth 2009
Tim Kerja Gita Bakti 2011
1=C 6/8
Versi Version 1
1
Kasih setia Tuhan membuatku tegun.
Kasih setia Tuhan ajaib bagiku.
Kasih setia Tuhan melampaui akalku,
kasih setia Tuhan tiada taranya.
2
Kasih setia Tuhan menghalau kuatirku,
kasih setia Tuhan pelipur jiwaku.
Kasih setia Tuhan pengharapan hidupku,
kasih setia Tuhan membuatku tent’ram.
3
Kasih setia Tuhan abadi s’lamanya.
Kasih setia Tuhan betapa indahnya.
Kasih setia Tuhan kokoh s’lama-lamanya,
kasih setia Tuhan jaminan hidupku.

OK