GBL 295B KEPADAMU PUJI-PUJIAN
Abraham Ferdinandus 2009
Abraham Ferdinandus 2009
1=Bes 4/4
Versi Version 1
1
Kepada-Mu puji-pujian,
madah syukur dan segala kemuliaan:
Ya Bapa, Putra, Roh Kudus
sampai kekal selama-lamanya.

OK