GBL 4 GLORIA
H.A. Pandopo 1982
H.A. Pandopo 1982
1=D 2/4
Versi Version 1
Gloria, gloria diberi kepada Allah!
Gloria, gloria di tempat yang maha tinggi!
Damai, damai diberi di atas bumi!
Damai, damai bagi orang yang dikasihi-Nya!
(penutup reff)
Glo-ria
1
Seluruh bumi Engkau penuhi
dengan semarak Kerajaan-Mu:
Kemuliaan dari sorga
Engkau pamerkan dalam dunia
2
Di dalam Kristus Engkau pulihkan
yang di darah-Nya Engkau sucikan:
segala dosa Kauampuni;
semesta alam Kaubarui!
3
Yang tuna karya Engkau kenyangkan,
yang tuna wisma Engkau pulangkan,
belas kasihan Kauterapkan,
dan kelaliman Kaulenyapkan.
(penutup reff terakhir)
A — min

OK