JB 11 Alangkah Ajaib Kasih-Nya
John Sung
1=Bes 6/8
Versi Version 1
1
Ajaib kasih Tuhan,
Ajaib kasih Tuhan,
Disalibkan gantiku,
Ajaib kasih Tuhan.
2
Anugrah-Nya limpah,
Anugrah-Nya limpah,
Ditebus-Nya diriku,
Anugrah-Nya limpah.
3
Harapan sempurna,
Harapan sempurna,
Kristus kan datang lagi,
Harapan sempurna.

OK