JB 38 Besar Setia-Mu
T.O. Chrisholm
William M. Runyan
1=Es 4/4
Versi Version 1
1
Besar setia-Mu, Allah Bapaku,
besarlah kasih-Mu berk'limpahan.
Tiada kurang dan tidak berubah,
sempurna dan tetap selamanya.
Besar setia-Mu, besar setia-Mu,
tiap pagi nampak rahmat baru,
s'gala yang kuperlu t'lah Hu sediakan,
besar setia-Mu kepadaku.
2
Matahari serta bintang dan bulan
menyaksikan kesetiaan Tuhan.
Musim menuai dan musim apapun,
menyaksikan kasih setia-Mu.
3
Pengampunan dosa memb'rikan damai,
kehadiran Tuhan menghiburkan.
Kekuatan dan pengharapan tiap hari,
berkat berk'limpahan kualami.

OK