KJ 262 Kota Sion, Kota Allah
1=F 4/4
Versi Version 1
1
Kota Sion, kota Allah, puri agung dan tenar,
kau dipilih tempat tinggal oleh Yang Maha Besar.
Kau berdiri atas Cadas yang abadi dan teguh,
Tiada tertembus musuhmu tembok kes'lamatanmu.
2
Putera serta putrimu cukup akan air sejuk.
Yang bersumber pada kasih, pantang takut dan keluh.
Siapa akan haus lagi, bila ada air sedap?
Rahmat, seperti Sumbernya tak henti, akan tetap.
3
Tiap rumah terselubung oleh awan yang pekat.
Ada api menerangi Allah pun tetap dekat.
B'ri naungan pada siang, b'ri terang dalam gelap;
Manna pun dib'ri makanan atas doa yang tetap.
4
Yesus, bila k'lak pun aku jadi warga kotaMu,
walau dunia menekanku, 'kan kupuji namaMu.
Kebesaran anak dunia akan hilang dan lenyap.
Hanya harta warga Sion dan sukanya yang tetap.OK