KLIK 206 DI MALAM G'LAP SUNYI SENYAP
1=D
Versi Version 1
1
Di malam g'lap, sunyi senyap
Nyanyian malak menggegap
Mewartakan hal lahirnya
Sang Juru s'lamat dunia
Noel (3x) lahirlah Raja Israel
2
Beritanya t'lah diberi oleh
Malaikat sorgawi
Kepada kaum yang tak lelah
Menjaga domba-dombanya
Noel (3x) lahirlah Raja Israel
3
Dan bintang t'rang bersinarlah
Di langit tinggi yang cerah
Terang besar di dunia
Sekarang dan selamanya
Noel (3x) lahirlah Raja Israel


OK