KLIK 59 SHALOM TEMAN
1=F
Versi Version 1
1
Shalom teman, shalom teman
Shalom, Shalom, sampai jumpa pula
Tuhan besertamu, Shalom, Shalom

OK